PG INWEST to spółka założona i prowadzona przez eksperta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem mgr. inż. Piotra Gołęgowskiego. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest zarządzanie Składowiskiem odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Zakroczymiu. Doświadczenie oraz szeroka wiedza Prezesa PG INWEST w zakresie inżynierii środowiska, melioracji i budownictwa wodnego to gwarancja świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Siłą PG INWEST jest wiedza i doświadczenie Prezesa spółki mgr. inż. Piotra Gołęgowskiego. W swej karierze zawodowej zrealizował on ponad 25 dużych projektów związanych z projektowaniem, budową oraz rekultywacją składowisk odpadów. Dzięki jego profesjonalnemu doradztwu oraz w wyniku podjętych działań, rekultywację przeszło już wiele składowisk odpadów. Poniżej prezentujemy zaledwie część jego dorobku zawodowego…

Zakroczym - Budowa kwatery wschodniej

Zakroczym - Modernizacja pompowni P1, uszczelnienie wąwozu kwatery południowej

Zakroczym - Budowa kwatery południowej (etap I), rekultywacja składowiska odpadów (etap I)

Zakroczym - Rekultywacja kwatery zachodniej

Brańsk - Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Domanowo

Ciechanowiec - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory gm. Ciechanowiec

Jastrząb - Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jastrząb

Kuźnica - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Cimanie

Lubaczów - Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w mieście Lubaczów

Łubna (Baniocha)- Przebudowa stanowiska drenaży, kształtowanie bryły składowiska Łubna gm. Góra Kalwaria

Łubna (Baniocha)- Modernizacja, przebudowa ujęcia i unieszkodliwiania biogazu na składowisku Łubna gm. Góra Kalwaria

Łubna (Baniocha)- Regulacja rowu nr2 przy składowisku Łubna gm. Góra Kalwaria

Mińsk Mazowiecki - Składowisko odpadów innych niż obojętne przy ul. Przymusowej w Mińsku Mazowieckim

Nasielsk - Budowa kompostowni oraz drugiej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gm. Nasielsk

Niedźwiada - Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych gmina Niedźwiada

Ostrów Lubelski - Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych

Pruszków - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Góra Żbikowska

Radiowo (Warszawa) - Rekultywacja składowiska Radiowo - budowa drogi technologicznej oraz drenaży

Radiowo (Warszawa) - Rekultywacja składowiska Radiowo - kształtowanie bryły

Siemiatycze - rekultywacja składowiska w m. Kułygi

Suwałki - rekultywacja składowiska odpadów, wykonanie biologicznej części rekultywacji składowiska miejskiego

Tłuszcz - Rekultywacja końcowa składowiska odpadów komunalnych w Wólce Kozłowskiej

Wydminy - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych gmina Wydminy

Wyszki - Zamknięcie i rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Szpakach, gm. Wyszki

Żabia wola - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Petrykozy, gm. Żabia Wola